Bruks

Träna bruks med din hund

I denna text kommer vi gå igenom bruks, vad det är, vilka grenar som ingår, vilka som kan utöva den samt hur man går tillväga för att börja träna eller tävla i sporten. 

Bruks

Vad är bruks? 

Bruks är ett samlingsnamn för de fem olika provgrenarna som Svenska Brukshundsklubben ansvarar för. Det är troligtvis en av de absolut äldsta träningsformerna för hundar och var troligtvis startskottet till de olika tävlingarna som vi nuförtiden kallar för hundsport. 

Från början var brukshundar något som polis och militär var i behov av, så kallade tjänstehundar. Tjänstehundar används än idag men har i dagsläget fler och svårare uppgifter än vad de hade förr. 

Det finns många olika varianter av bruksprovet men gemensamt är att det alltid ingår ett lydnadsmoment och ett fältprov, lydnadsmomentet är obligatoriskt och ska utföras av de som deltar. Varje år arrangeras tusentals prov runt om i Sverige.

Vilka klasser finns det inom bruks?

Inom sporten finns det fyra stycken olika klasser som man kan tävla i.

Den första är appellklassen, den andra är lägre klass, den tredje är högre klass och den fjärde är elitklass.

Inom denna sport har alla hundraser som är registrerade hos SKK rätt att tävla, inom skydd får endast hundraser som SBK har rasansvar för tävla. Utöver det krävs det även en särskild licens från SBK för att få delta inom skydd.

Vilka grenar ingår i bruks: 

Spår: 
Spår går ut på att hunden ska följa ett spår där en människa har gått. I den högsta klassen är hundens uppgift att följa ett ca 1500 meter långt spår som kan vara upp till två timmar gammalt. 

Sök: 
Sök går ut på att hunden ska söka rätt på antingen försvunna eller gömda personer. I den högsta klassen är hundens uppgift att hitta tre personer i ett kuperat område, det vill säga ett skogsområde med många höjder och dalar, området har en bredd på 100 meter och är 300 meter långt. 

Rapport:
Rapport går ut på att hunden ska springa en längre sträcka självständig för att snabbt spåra och hitta sin hundförare. I den högsta klassen springer hunden över sex kilometer. 

Patrull: 
Patrull går ut på att hunden ska patrullera en distans, sedan ska den kunna markera gömda personer, även kallade figuranter, och hitta personspår samt spåra som en spårhund. Ju högre upp i klasserna man tävlar i desto längre blir avståndet till figuranterna men även svårighetsgrad av hur färskt spåret är.   

Skydd:
Skydd går ut på att man iscensätter ett angrepp där hundens uppgift är att försvara och skydda sig själv och sin hundförare. Hunden ska även klara att följa efter, gripa och bevaka den så kallade figuranten. Inom denna gren får endast de hundraser som SBK har ansvar för tävla och det krävs en särskild licens från SBK för att få delta.

Vilka hundraser passar bra för sporten? 

Brukshundraser är sedan en väldigt lång tid tillbaka arbetande hundraser som är lämpliga för de grenar och träningar som Brukshundklubben erbjuder. Förutom brukshundraser finns även andra hundraser som är vana vid olika typer av arbeten, exempelvis jakt- och vallhundar men de går då under samlingsnamnet brukshundar.

För samtliga grenar förutom skydd får alla hundraser som är registrerade hos SKK delta. De allra flesta hundarna funkar bra att träna med inom sporten.

Vilka hundraser får tävla inom skydd?

De hundar som får tävla i grenen skydd är brukshundsraserna som SBK har ansvar för vilket är: Australian cattledog, Australian kelpie, Australian shepherd, Beauceron, Belgisk vallhund, Berger picard, Bouvier des ardennes, Bouvier des flandres, Boxer, Briard, Chodsky pes, Collie, Dobermann, Hollandse hersershond, Hovawart, Rottweiler, Rysk svart terrier, Tysk schäferhund, Vit herdehund och Vostotjnoevropejskaja ovtjarka.

Brukshundsklubb

Som medlem i SBK får både du och din hund tillgång till ett brett utbud av hundkurser, det kan vara allt från valpkurser till kurser inom bland annat tjänstehundar, här hittar du SBK:s lokala brukshundklubbar. Här hittar ni närmsta brukshundsklubb.

Vad krävs för att tävla med din hund inom bruks?

För att få tävla med sin hund inom någon av bruksgrenarna krävs det att hunden är registrerad hos SKK samt att den är äldre än 18 månader i den lägsta klassen, i appellklass måste hunden vara minst 12 månader. Förutom ålderskrav krävs det även att hunden gått igenom en mentalbeskrivning, även kallad MH eller en beteende- och personlighetsbeskrivning av hund, även kallad BPH samt att hundföraren fyllt minst 12 år.

Topp 3 Fördelar med bruks:

  1. Hunden får ordentligt med motion och mental aktivering när den antingen tränar eller tävlar i någon av grenarna
  2. Hunden får använda sina fantastiska sinnen som hörsel och luktsinne
  3. Ni som team, dvs hund och hundförare, bygger upp ett stort samarbete och band till varandra och lär er arbeta tillsammans på ett utmärkt sätt

Källa:
SKK
SBK

*Sidan innehåller annonser

Läs vidare
Spana in övriga sidor